تبلیغات

اللّهُمَّ كُنْ لِوَلِیِّكَ الْحُجَّةِ بْنِ الْحَسَنِ صَلَواتُكَ عَلَیْهِ وَعَلى آبائِهِ فی هذِهِ السّاعَةِ وَفی كُلِّ ساعَةٍ وَلِیّاً وَحافِظاً وَقائِدا ‏وَناصِراً وَدَلیلاً وَعَیْناً حَتّى تُسْكِنَهُ أَرْضَك َطَوْعاً وَتُمَتِّعَهُ فیها طَویلاً

خدمات وبلاگ نویسان جوان

تبلیغات پیامکی تبلیغات پیامکی مهندسی کشاورزی دانشگاه پیام نور واحد قشم - بخش تحقیقات جنگل
مهندسی کشاورزی دانشگاه پیام نور واحد قشم
حفاظت از محیط زیست برای داشتن محیطی سالم
با کلیک روی ستاره یک امتیاز به این مطب بده
یکشنبه 8 آذر 1388

بخش تحقیقات جنگل

یکشنبه 8 آذر 1388

بخش تحقیقات جنگل از ابتدای تأسیس مؤسسه تحقیقات جنگلها و مراتع در سال 1347 شروع به كار نمود. تحقیقات اولیه این بخش با توجه به كمبود منابع جنگلی و چوبی در كشور، بیشتر بر روی مطالعات سازگاری درختان سریع‌الرشد غیربومی (پهن‌برگ و سوزنی‌برگ) متمركز بود كه با استفاده از حدود 330 گونه و پرووننس مختلف در نقاط مختلف كشور انجام شد. در حال حاضر با توجه به مناطق اكولوژیك كشور، دیدگاه عمده این بخش بر نگرش اكوسیستمی استوار است كه در آن لازم است ابتدا به ماهیت وجودی جنگل و سیر توالی و تحولی طبیعی توده‌های جنگلی پی برد و با حفظ جنگل نسبت به حفظ خاك و عرصه پرداخت. با تغییرات دیدگاهها در كشور و جهان، بخش تحقیقات جنگل نیز تحقیقات خود را بر روی مدیریت پایدار جنگلها، جنگلشناسی نزدیك به طبیعت، برداشت كمتر از توده‌های جنگلی طبیعی و در مقابل تولید چوب از طریق جنگلكاری در عرصه‌های تخریب یافته جنگلی و سایر عرصه‌های غیر جنگلی متمركز نموده است.

گروههای تحقیقاتی بخش تحقیقات جنگل عبارتند از:
   1- اكولوژی جنگل و جنگل‌شناسی
   2- گروه تحقیقات اندازه‌گیری و مدیریت جنگل
   3- گروه تحقیقات جنگلكاری و اصلاح درختان جنگلی
   4- گروه تحقیقات خاك‌شناسی جنگل
   5- گروه تحقیقات بهره‌برداری و مسائل اقتصادی و اجتماعی

همچنین در چارچوب فعالیتهای بین‌المللی بخش تحقیقات جنگل، گروهی با نام "گروه تحقیقات راش" تشكیل شده كه با اتحادیه بین‌المللی سازمانهای تحقیقات جنگل (یوفرو IUFRO) همكاری می‌نماید.

اكولوژی جنگل و جنگل‌شناسی
دیدگاه این گروه بر پایه جنگل‌شناسی نزدیك به طبیعت و پرورش و مدیریت توده‌ها بر اساس ساختار و نیازهای رویشگاهی آنها استوار است.

وظایف:
بررسی عوامل اكولوژیك مؤثر بر حضور گونه‌های درختی و توده‌های جنگلی
مطالعه اكوسیستم‌های جنگلی ویژه
بررسی شیوه‌های مختلف جنگل‌شناسی، ساختار توده‌ها، شكلهای مختلف دخالتهای جنگل‌شناسی و پرورشی در توده‌های طبیعی و مصنوعی


طرحهای تحقیقاتی شاخص:
بررسی نیاز رویشگاهی درختان جنگلی در مناطق اكولوژیك كشور
نقش عوامل اكولوژیك (نور، حرارت، رطوبت و ...) بر استقرار و رشد نهالهای درختان جنگلی
بررسی سیكل بذردهی درختان جنگلی
بررسی وضعیت تجدید حیات طبیعی گونه‌های جنگلی
بررسی ساختار طبیعی توده‌های جنگلی
شیوه‌های جنگل‌شناسی دانه‌زاد همسال و ناهمسال
بررسی شیوه‌های مختلف دخالتهای پرورشی در توده‌های طبیعی و دست كاشت
بررسی مراحل توالی در توده‌های جنگلی دست نخورده
اثر عملیات پرورشی در توده‌های شاخه‌زاد
نقش عوامل محیطی و ژنتیكی بر خصوصیات كمی و كیفی گونه‌های جنگلی (راش)
مطالعه درختان كهنسال در نقاط مختلف كشور
مطالعه اكوسیستم جنگلهای مانگرو در جنوب كشور

گروه تحقیقات اندازه‌گیری و مدیریت جنگل
وظایف:
مطالعه و بررسی روشهای مختلف جنگلداری در تولید كمی
بررسی میزان موفقیت طرحهای جنگلداری
ارزیابی روشهای مختلف مدیریت جنگل با تاكید بر توسعه پایدار و نقش جوامع محلی
طبقه‌بندی رویشگاه‌ها و تعیین درجه مرغوبیت آنها
استفاده از فناوری سنجش از دور در برآورد موجودی جنگل
تهیه جداول حجم گونه‌های مختلف جنگلی و بررسی میزان دقت و كارایی جداول حجم موجود
مطالعات بیومتری در جنگل و تعیین رویش گونه‌های مهم جنگلی
مقایسه روشهای اندازه‌گیری در جنگل و تعیین بهترین روش بر اساس دقت و هزینه
بهینه‌سازی روشهای موجود در آماربرداری از جنگل
بررسی و مطالعه روشهای جدید آماربرداری در جنگل

 

طرحهای تحقیقاتی شاخص:
مقایسه طرز تربیت دانه‌زاد ناهمسال (تك گزینی) و همسال (پناهی) برای دستیابی به زادآوری
آلومتری گونه‌های جنگلی شمال كشور
ارزیابی بهینه و مستمر بر اكوسیستم جنگلهای شمال با استفاده از سنجش از دور
بررسی تغییرات مرز فوقانی جنگل با استفاده از سنجش از دور
طرح جنگلداری مدل در جنگل تحقی‍‍قاتی "واز"
ایجاد شبكه بررسی قطعات نیمه دائمی در عرصه‌های جنگلی
بررسی استفاده از روش زمین آمار (ژئواستاتیستیك) در برآورد موجودی در جنگلكاریها

دستاوردها:
از مجموعه فعالیتهای این گروه تا كنون گزارشهای متعدد و بیش از 10 مقاله در مجلات علمی-پژوهشی مختلف، شامل فصلنامه تحقیقات جنگل و صنوبر، مجله منابع طبیعی ایران و نشریه پژوهش و سازندگی به چاپ رسیده است.
 

گروه تحقیقات جنگلكاری و اصلاح درختان جنگلی
گروه جنگلكاری و اصلاح درختان جنگلی مسئولیت بررسی و ارائه مناسب‌ترین روشها و الگوهای زیستی حفاظت از آب و خاك در عرصه‌های آبخیز، احیای اكوسیستمهای جنگلی تخریب یافته، توسعه سطح جنگلها، افزایش تولید سلولز و سایر فرآورده‌های جنگلی و استفاده پایدار را از منابع ژنتیكی جنگل به عهده دارد.

وظایف:
تحقیق برای یافتن مناسب‌ترین زمان جمع‌آوری و نگهداری بذور و تیمارهای لازم قبل از كاشت
بررسی بهترین روشهای تولید نهال تا كاشت آن در عرصه
آزمایش سازگاری و معرفی مناسب‌ترین گونه‌های بومی و غیر بومی برای مناطق مختلف اكولوژیك دركشور
آزمایش پرووننسهای گونه‌های بومی و غیر بومی
روشهای آماده‌سازی عرصه برای جنگلكاری
یافتن مناسب‌ترین شیوه جنگلكاری (با بذر، نهال یا غیره)
بررسی سیستمهای تلفیقی
بررسی سیستمها و الگوهای مناسب كاشت
بررسی نیازهای آبی و كودی گونه‌های درختی و درختچه‌ای
معرفی معیارهای انتخاب محاوط و توده‌های بذرگیری و مناسبترین شیوه‌های پرورشی
بررسی تأثیر تنشهای زیستی و غیر زیستی بر روی مقاومت و بردباری گونه‌های درختی و درختچه‌ای
معرفی انواع برتر درختی (از طریق آزمون نتاج، دورگ‌گیری و غیره)
احداث باغ بذر
ارزیابی و حفاظت گوناگونی ژنتیكی درختان جنگلی توسط روشهای in situ و ex situ


طرحهای شاخص:
بررسی سازگاری گونه‌های مختلف (حدود 300 گونه و پرووننس) در شرایط اكولوژیك مختلف با توجه به اهداف
جنگلكاریهای پیشاهنگ با استفاده از گونه‌های سازگار
احداث باغ بذر ون و نمدار در شمال كشور
نقش جنگلكاری در احیای اكوسیستمهای جنگلی خسارت دیده از آلودگیهای ناشی از جنگ خلیج فارس
جنگلكاری با استفاده از گونه های چند منظوره در مناطق اكولوژیك مختلف
استفاده از فاضلاب شهری در جنگلكاری
اثر تیمارهای مختلف نوری، هورمونی و پروتئینی در تكثیر جنسی و غیر جنسی ارس در ایران
تنوع و تمایز ژنتیكی جنگلهای راش به منظور ارایه استراتژیهای جنگلشناسی و حفاظت ژن
مطالعه جریان ژن در توده های راش
نقش عوامل ژنتیكی در ایجاد فرم درخت راش

دستاوردها:
از مجموعه فعالیتهای این گروه تا كنون گزارشهای متعدد و بیش از 20 مقاله در مجلات علمی-پژوهشی مختلف، شامل فصلنامه تحقیقات جنگل و صنوبر، مجله منابع طبیعی ایران و نشریه پژوهش و سازندگی به چاپ رسیده است.
 

گروه تحقیقات خاك‌شناسی جنگل
وظایف:
بررسی تیپ خاك‌های جنگلی و تهیه نقشه تیپ خاك
بررسی ارتباط و اثرات متقابل پوشش گیاهی(جنگلی) با تیپ خاك
بررسی نقش خاك (بافت، رطوبت، فشردگی ...) در استقرار نهال درختان جنگلی
بررسی بیولوژی خاك‌های مناطق جنگلی
بررسی اثر جنگلكاری در تغییرات خاك
بررسی نیاز غذایی گونه‌های مختلف
بررسی خاك نهالستانهای جنگلی از نظر حاصلخیزی، شرایط فیزیكی و شیمیایی


طرح های تحقیقاتی شاخص:
بررسی تیپ خاك‌های جنگل "واز" و تهیه نقشه تیپ خاك
بررسی نیاز غذایی نهالستانهای جنگلی شمال ایران
تعیین مشخصات خاك در ارتباط با جوامع گیاهی در قسمتی از جنگلهای منطقه "واز" در مازندران
 


دستاوردها:
از مجموعه فعالیتهای این گروه تا كنون گزارشهای متعدد و بیش از 10 مقاله در مجلات علمی-پژوهشی مختلف، شامل فصلنامه تحقیقات جنگل و صنوبر، مجله منابع طبیعی ایران و نشریه پژوهش و سازندگی به چاپ رسیده است.
 

گروه تحقیقات بهره‌برداری و مسائل اقتصادی و اجتماعی
وظایف:
بررسی و مطالعه ساختار اجتماعی و اقتصادی و نقش آنها در تخریب منابع جنگلی
بررسی روش‌های مختلف مشاركت مردم در امر حفاظت
بهره‌برداری و توسعه منابع جنگلی
بررسی اثرات تعرض انسان و دام بر ساختار و تغییرات پوشش جنگلی
بررسی نحوه و اثر جایگزینی چوب سوخت با سایر منابع انرژی
بررسی اقتصادی شیوه‌های مختلف تولید نهال، بذر و كاشت در عرصه
بررسی امكان بهبود شیوه‌های بهره‌برداری از درختان جنگلی (چوب، بذر، میوه، .....)
بررسی روش‌های مناسب بهره‌برداری از جنگل‌های طبیعی و دست‌كاشت
بررسی صدمات ناشی از بهره‌برداری در شیوه‌های جنگل‌شناسی مختلف
بررسی مناسب‌ترین تراكم جاده‌های جنگلی در شیوه‌های جنگل‌شناسی مختلف
بررسی و تعیین روش مناسب بهره‌برداری در شیوه‌های جنگل‌شناسی مختلف
بررسی بازدهی سیستم‌های بهره‌برداری و انتخاب سیستم مناسب در شرایط مختلف
مطالعه مسائل فنی در احداث جاده‌ها و راهكارهای مناسب جهت حفاظت جاده‌ها و تثبیت كناره‌هاتبلیغات پیامکی